Ogmore.jpg

Tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych z dziedziny geologii i geofizyki

Tłumaczenie materiałów naukowych i specjalistycznych z dziedziny geologii i geofizyki (np. projektów prac geologicznych, dokumentacji, sprawozdań) wymaga znajomości terminologii naukowej i technicznej zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz zrozumienia tematyki prac. Konieczna jest tu znajomość terminologii stosowanej w geofizyce, stratygrafii, tektonice, petrografii, czy sedymentologii. Część terminów uporządkowałem wraz z ich obszernymi wyjaśnieniami w Słowniku Geologicznym.

Zastosowanie umiejętnej składni, przy zachowaniu intencji autora, pomaga przedstawić złożone problemy badawcze i techniczne w jasny i czytelny sposób oraz zaprezentować wyniki badań w formacie, który odpowiada wymaganiom stawianym przez wydawców i środowisko naukowe. Możliwe jest także sprawdzanie poprawności językowej materiałów do publikacji w języku angielskim.

W przypadku zainteresowania ofertą, proszę o kontakt emailowy: moc.liamy|kuzt#moc.liamy|kuzt. Zapraszam też do odwiedzenia strony zawierającej informacje na temat mojej edukacji i praktyki zawodowej.


Tomasz Żuk Tłumaczenia Specjalistyczne
Geologia, Geofizyka, Geotechnika
ul. Królowej Korony Polskiej 24/302
70-486 Szczecin