Piasek_wodnolodowcowy.GIF

Tłumaczenia dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich

Oferuję specjalistyczne przekłady dokumentacji geotechnicznych oraz geologiczno-inżynierskich z języka polskiego na angielski i języka angielskiego na polski. Takie tłumaczenia wymagają nie tylko biegłości językowej, lecz także praktycznej znajomości nomenklatury i wytycznych panujących obecnie norm geotechnicznych a zwłaszcza niedawno wprowadzonego Eurokodu 7 zarówno w jego angielskiej (BS EN 1997-1:2004, BS EN 1997-2:2007) jak i polskiej wersji (PN-EN 1997-1:2008, prPN-EN 1997-2:2007). W Polsce nadal stosowana jest klasyfikacja gruntów podawana przez Polską Normę B-03020. Nazwy gruntów z tej normy nie maja formalnych odpowiedników w innych językach (w przeciwieństwie do Eurokodu 7). Dlatego tłumaczenie dokumentacji geotechniczych wymaga praktycznej znajomości tematu.

Dzięki doświadczeniu zawodowemu wyniesionemu z pracy w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach geologicznych posiadam biegłość w operowaniu terminologią geologiczno-inżynierską. Znam także różnice i podobieństwa pomiędzy standardami tej branży w Polsce i za granicą.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt emailowy: lp.etalsnartoeg|kuz.t#lp.etalsnartoeg|kuz.t lub telefoniczny: +48 511 532 337. Zapraszam do odwiedzenia strony zawierającej informacje na temat mojej edukacji i praktyki zawodowej.

Tomasz Żuk Tłumaczenia Specjalistyczne
Geologia, Geofizyka, Geotechnika
ul. Królowej Korony Polskiej 24/302
70-486 Szczecin
REGON: 810205985