Widoczek.JPG

Innych materiałów z dziedziny geologii

Gdy szczegółowe tłumaczenie nie jest wymagane a tekst jest zbyt rozległy, dobrą alternatywą może być sporządzenie streszczenia dokumentu lub zestawienie poszukiwanych informacji z jednej lub wielu publikacji. Nauki geologiczne należą do dziedzin o charakterze opisowym, wymagają więc stosowania starannie dobranego, specjalistycznego języka, który w możliwie prosty sposób przedstawi złożone problemy badawcze i techniczne.

W przypadku zainteresowania, ofertą lub wszelkich pytań proszę o kontakt emailowy: lp.etalsnartoeg|kuz.t#lp.etalsnartoeg|kuz.t lub telefoniczny: +48 511 532 337. Zapraszam do odwiedzenia strony zawierającej informacje na temat mojej edukacji i praktyki zawodowej.


Tomasz Żuk Tłumaczenia Specjalistyczne
ul. Królowej Korony Polskiej 24/302
70-486 Szczecin
REGON: 810205985